Strona główna/Aktualności/Informacja o naborze uczniów do integracyjnej klasy (..)

Informacja o naborze uczniów do integracyjnej klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi

5 Marca 2021

Klasa integracyjna stanowi szansę dla uczniów z niepełnosprawnościami na naukę w warunkach najkorzystniejszych do wszechstronnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Szkoła posiada kadrę pedagogiczną z odpowiednimi, dodatkowymi kwalifikacjami (oligofrenopedagodzy, surdopedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny). Budynek szkoły dostosowany jest dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową (schodołaz, podjazd) oraz odpowiednią bazę do prowadzenia zajęć np. Salę Doświadczania Świata, salę do rewalidacji ruchowej, pomoce dydaktyczne.

do góry
Od 26 do 30 kwietnia 2021 r. rekrutacja do klas pierwszych dla dzieci spoza obwodu